CONDICIONS D’ÚS

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FONDESE SL informa que és titular del lloc web www.cracksportsclub.com . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, FONDESE SL informa de les dades següents:

  • El titular d’aquest lloc web és FONDESE SL, amb CIF B59381194 i domicili social a CL TURO D’EN BRUGUET 2 08402, GRANOLLERS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, al tom 31.168, foli 49, núm. registral B5. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: crack@cracksportsclub.com.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FONDESE SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FONDESE SL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FONDESE SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per FONDESE SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FONDESE SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FONDESE SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs. de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FONDESE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FONDESE SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

FONDESE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de FONDESE SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests requerirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per FONDESE SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FONDESE SL amb CIF B59381194 i domicili social situat a CL TURO D’EN BRUGUET 2 08402, GRANOLLERS (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, FONDESE SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

FONDESE SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FONDESE SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic crack@cracksportsclub.com.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FONDESE SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FONDESE SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FONDESE SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FONDESE SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de FONDESE SL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FONDESE SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. FONDESE SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Obrir chat
1
Benvingut a Crack Sports. En què et podem ajudar?